Bibliography

Theses

 • Pomorstvo otoka Hvara u 19. stoljeću, MSc thesis in history, Zadar, 2004.
 • Hrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946., PhD thesis in history, Zadar, 2009.

Books

 • Pomorstvo Dalmacije u 19. stoljeću: otok Hvar u tranziciji, znanstvena monografija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2020., 208 pages.

Edited books

 • “500. obljetnica ustanka hvarskih pučana”, HAZU-Muzej hvarske baštine, Zagreb-Hvar, 2014.

Articles

 • Pomorska ikonografija crkve sv. Nikole u Starome Gradu na Hvaru, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 40(27), Zadar 2001. (2003.), 93-108.
 • Britanski putnici-putopisci na istočnoj obali Jadrana do kraja 18. stoljeća, Mogućnosti, 4-6, 2003, p. 121-132.
 • Mithad Kozličić, Zvonko Gržetić, Mateo Bratanić: Beautemps-Beaupré’s research campaigns in the eastern Adriatic in 1806 and 1808 – 1809 and their significance for the development of Adriatic hydrography, GIS Applications and Development, Zagreb, 2006, 5-8.
 • Mithad Kozličić, Mateo Bratanić: Ancient Sailing Routes on Adriatic, Les routes de l’Adriatic antique, géographie et économie – Putovi antičkog Jadrana, geografija i ekonomija, Radovi s Okruglog stola održanog u Zadru od 18. do 22. rujna 2001., Boredeaux-Zadar, 2006, 107-124.
 • Franjevački samostan u Makarskoj u Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.), Kačić: Zbornik franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, XXXVI.-XXXVIII., 2004-2006, 165-174.
 • U sjeni Hvara: razvoj luke Stari Grad, Luke istočnog Jadrana – zbornik Pomorskog muzeja Orebić, Orebić, 2006, 223-241.
 • Razmatranje Šime Ljubića o vezama povijesti s drugim znanostima i njenoj didaktičkoj primjeni, Zbornik o Šimi Ljubiću, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 2009, 175-185.
 • Brodarstvo otoka Hvara i Visa za francuske uprave, Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.); Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 18. do 19. rujna 2006. u Splitu,  Split, 2010, 373-393.
 • Geografija i prošlost Dalmacije u očima britanske diplomacije prema priručniku iz 1919. godine, Zbornik Stijepa Obada, Zadar-Split-Zagreb, 2010, 647-661.
 • Mithad Kozličić, Mateo Bratanić, Sanda Uglešić: Hrvatsko-bosanskohercegovačko razgraničenje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća (Razgraničenje Hrvatske s BiH u svjetlu kartografskog materijala i međunarodnih ugovora, s posebnim obzirom na razgraničenje ličkih, kordunaških i banijskih područja na hrvatskoj, te NW dijela Bosanske krajine na bosanskohercegovačkoj strani), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Pravne i povijesne odrednice granica srednje i Jugoistočne Europe, Osijek, 2011, 211-246.
 • Mithad Kozličić, Mateo Bratanić, Sanda Uglešić: Hrvatsko-bosanskohercegovačko razgraničenje na Pounju od 17. do 20. stoljeća prema izvornoj katografskoj građi/The demarcation between Croatia and Bosnia and Herzegovina in the Una region from the 17th to the 20th century according to original cartographic material (bilingual), Geoadria, vol. 16, No. 1, Zadar, 2011, 27-92.
 • Vjera i vjerska praksa u hrvatskim zbjegovima u El-Shattu (1944.-1946.), Croatica Christiana Periodica, br. 68., god. XXXV, Zagreb, 2011, 143-152.
 • Sanda Uglešić, Mateo Bratanić, Gospodarski i obrazovni aspekti pomorstva Kraljevine Dalmacije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije? – Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?, Zadar, 2014, 141-150.
 • Uloga i značenje povijesti u Tuđmanovu djelu Bespuća povijesne zbiljnosti, Zbornik radova: Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-1999.), Zadar, 2016, 233-240.
 • Hrvatski zbjegovi u Italiji od 1943. do 1945. godine, Časopis za suvremenu povijest, no. 46, vol. 1, (2016.)  161-196.
 • Mateo Bratanić, Tomislav Ražnjević, Partizanska propaganda na zadarskom području 1943.-1945. s naglaskom na ulogu Komunističke partije Hrvatske, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 58, 2016, 383-437.
 • Mateo Bratanić, Andrea Pandurić, Prvi vatikanski koncil u zagrebačkom tisku, Croatica Christiana Periodica, no. 79, year XLI, Zagreb, 2017, 21-45.
 • Sanja Reiter, Mateo Bratanić, Razvoj ribarstva u Kalima do Drugog svjetskog rata, in: Kali (ed. J. Faričić), Zadar, 2017, 817-829.
 • Mateo Bratanić, Sanda Uglešić, Brodarsko-obrazovni čimbenici stanja splitskog pomorstva u drugoj polovici 19. stoljeća, Pomorski Split do početka XX. stoljeća, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu 26. i 27. rujna 2016., (ued. Nenad Cambi i Arsen Duplančić), Književni krug Split, 2019, 363-390.
 • The Pracitice of Collective Memory on the Island of Hvar, Case Study of the Hvar People’s Uprising, Časopis za povijest zapadne Hrvatske, vol. 14 & 15, no. 1, 2019/2020, 53-67.
 • Juraj Biankini i 1918. in: Završetak Prvog svjetskog rat u Dalmaciji, Zbornik radova, (ed. T. Oršolić), Zagreb-Zadar, 2021., 27-52.
 • Inicijativa za osnivanje Pomorske škole u u Starome Gradu iz 1875- godine, Prilozi povijesti otoka Hvara, XV/2022., 193-206.

Popular articles, bibliographies and obituaries

 • Zlatno doba hvarskih jedrenjaka, Biseri Jadrana – Hvar, no 1, year I, 2003, 82-88.
 • Vrbanj u srcu otoka Hvara, Hrvatska revija, 3 (2006),  17-21.
 • Špijunska služba u El Shattu, Hrvatska revija, 3 (2009) 101-105.
 • Mateo Bratanić, Sanda Uglešić: Biografija i bibliografija prof. dr. sc. Mithada Kozličića: Uz 20. obljetnicu njegova znanstvenog rada, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LX, (2011), 4; 76-95.
 • In memoriam: prof. dr. sc. Mirjana Gross: (22. V. 1922. – 23. VII. 2012.), Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXI, (2012), 3/4;  274-278.

Book reviews

 • I. Petrinović: “Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića”, Periodični izvještaj centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, no 163, year XXXIII, 1999, 205-206.
 • Izbor iz pera istraživača hvarske baštine, Radovi Zavoda za povijesne HAZU u Zadru, 44, 2002, 280-282.
 • Michael SWIFT: HISTORICAL MAPS OF EUROPE (Povijesne karte Europe), PRC Publishing Ltd., London, 2000., Geoadria, 7/2,  2002, 116-118.
 • Tihomir Ciperk, Josip Vrandečić: Hrestomatija liberalnih ideja u Hrvatskoj, Disput &Friedrich Naumann Stiftung, Zagreb, 2004.,Časopis za suvremenu povijest 37 (2005), 1; 297-299.
 • Norka Machiedo Mladinić, Jadranska straža: 1922.-1941., Dom i svijet, Pomorska biblioteka, Zagreb 2005., 233 str., Časopis za suvremenu povijest 2 (2005) , 37; 511-514.
 • Povodom stogodišnjice, tri knjige o uzrocima i početku Prvog svjetskog rata. Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914; Max Hastings, Catastrophe: Europe Goes to War 1914; Margaret MacMillan, The War that ended Peace: How Europe Abandoned Peace for the First World War, Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, LXIII (2014.), 4, 173-178.
 • A fiumei magyar kereskedelmi tengerészet története (1868-1918) /The Hungarian Maritime Trade, History of Fiume (1868-1918) // International Journal of Maritime History, 31 (2020), 1; 257-258

Conferences

 • (co-author M. Kozličić) Ancient Sailing Routes on Adriatic, Okrugli stol Međunarodnog projekta “Informatizirani atlas antičkog Jadrana”: “Komunikacije antičkog Jadrana (2. st. pr. Kr. – 7. st. po Kr.): Geografija i ekonomska povijest”, Zadar, 18.-22. 9. 2001.
 • U sjeni Hvara: razvoj luke Stari Grad, Luke istočnog Jadrana, Orebići, 10-11.05. 2002.
 • Franjevački samostan u Makarskoj u Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.), 500. god. franjevačkog samostana u Makarskoj (Prošlost i djelovanje), 18-19.10. 2002.
 • (co-authors M. Kozličić, Z. Gržetić) Beautemps-Beaupré’s research campaigns in the eastern Adriatic in 1806 and 1808 – 1809 and their significance for the development of Adriatic hydrography, GIS Applications and Development, Šibenik, 4.- 8.9. 2006.
 • Brodarstvo otoka Hvara i Visa za francuske uprave, Dalmacija za francuske uprave (1806-1813), Split, 18-19.9. 2006.
 • Razmatranje Šime Ljubića o vezama povijesti s drugim znanostima i njenoj didaktičkoj aplikaciji, Međunarodni znanstveni skup o Šimi Ljubiću,  Zadar – Stari Grad (o. Hvar), 3 – 6.10. 2007.
 • The Eastern Adriatic in the Reports of British Travellers of the 16th and 17th Centuries, Ars nautica – Pomorska arheologija i povijest srednjeg i novog vijeka, Dubrovnik, 7.-9.9.  2009.
 • Pomorski aspekti ustanka hvarskih pučana, Znanstveni skup “500-ta obljetnica ustanka hvarski pučana”, Hvar-Stari Grad-Vrbanj, 26.-28.5.  2010.
 • (co-authors M. Kozličić, S. Uglešić) Hrvatsko-bosanskohercegovačko razgraničenje od Triplex Confiniuma do ušća Une u Savu od 17. do 20. stoljeća (Razgraničenje Hrvatske s BiH u svjetlu kartografskog materijala i međunarodnih ugovora, s posebnim obzirom na razgraničenje ličkih, kordunaških i banijskih područja na hrvatskoj, te NW dijela Bosanske krajine na bosanskohercegovačkoj strani), Međunarodni znanstveni skup “Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe”, Osijek 21.-22.10. 2010.
 • (co-authors S. Uglešić) Gospodarski i obrazovni aspekti pomorstva Kraljevine Dalmacije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Znanstveni skup “Dalmacija u prostoru i vremenu: Što Dalmacija jest, a što nije?“, Zadar, 14.-16.6. 2012.
 • Dalmacija viđena britanskim očima u 19. stoljeću, Znanstveni skup “Dalmacija u prostoru i vremenu: Što Dalmacija jest, a što nije?”, Zadar, 14.-16.6. 2012.
 • Reconstructing Memory, Deconstructing Oral Narratives: Dalmatian Refugees in Egypt during World War II, Međunarodni znanstveni skup “The Politics of Memory”, Zadar, 6.-9.9. 2012.
 • Uloga i značenje povijesti u Tuđmanovom djelu “Bespuća povijesne zbiljnosti”, Znanstveni skup “Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države”, Zadar, 12. 12. 2012.
 • Povijest pomorstva kao specifikum zadarskog studija povijesti, Znanstveni skup “Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj: tradicija, današnje stanje, perspektive”, Zagreb, 28.-29.11. 2014.
 • (co-authors Sanjom Reiter), Razvoj ribarstva u Kalima do kraja Drugog svjetskog rata, Znanstveni skup “Kali”, 25.-26. 9. 2015.
 • Die Rolle des Historikers bei der Vergangenheitsbewältigung – Deutsche Vorbilder und kroatische Muster, Međunarodni znanstveni skup Vergangenheitsbewältigung, Zadar, 27. 10. 2015.
 • Petar Kuničić i njegovo djelo Viški boj, Međunarodni znanstveni skup 150. obljetnica Viškog boja, Vis, 8.-10. 6. 2016.
 • (co-authors S. Uglešić) Brodarsko-obrazovni čimbenici stanja splitskog pomorstva u drugoj polovici 19. stoljeća, Znanstveni skup “Pomorski Split do početka XX. stoljeća”, Split, 26.-27. 9. 2016.
 • Kriza i posljedice sloma jedrenjačkog brodarstva na istočnoj obali Jadrana u drugoj polovici 19. stoljeća, V. kongres hrvatskih povjesničara “Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi”, Zadar, 5.-8. 10. 2016.
 • British Perspectives on Dalmatia in the 19th Century, Conference “Invasion to Integration: British Attitudes Towards Europe in the 19th and 20th Centuries”, Canterbury, University of Kent, 4.-5. 11. 2016.
 • The Uses of the Collective Memory on the Island of Hvar (case studies of the Hvar People’s Uprising and Golden Age of Maritime Activity), Workshop “The Islands of Memory”, Stari Grad, Sveučilište u Rijeci, Centre for Southeast European Studies – University of Graz, 31. 8.- 2. 9. 2017.
 • T. G. Jackson’s Historiographical Criteria, Thomas Graham Jackson in Istria and Dalmatia, Split, Institut za povijest umjetnosti, 22.-25. 11. 2017.
 • Trading Connections of the Eastern Adriatic and Black Sea Ports in the Second Half of the 19th Century, 5th Mediterranean Maritime Network Conference, Constanta, 9.-11. 5. 2018.
 • Tracking sailing ship owners through published data sources, Znanstvena radionica “The transition from sail to steam in navigation: maritime labour transformations (1850s-1920s)”, Università degli studi di Genova, Genova, 10.-11. 10. 2019.
 • Hrvatska pomorska historiografija – razvoj i stanje, Znanstveni skup Naše More Mare Nostrum (1069.-2019.) prigodom 950. obljetnice prvog spomena Jadrana “našim morem”, Hrvatski pomorski muzej, Split, 12. 11. 2019.
 • From the City on the Sea to the City in the Sand: Recreating Dalmatian City in the Desert of El-Shatt, Workshop: City on the Sea, Diocletian’s Palace, displacement, and space, Cost Action PIMo WG4, Split (online), 26. 02. 2020.
 • British Travellers in Dalmataia During the 19th Century: Themes and Perspectives, International conference Discovering Dalmatia VII: Travel Stories: The Grand Tour, Travellers, Travel Itineraries, Travelogues, Split, 8. 12. -11. 12. 2021.
 • The Sailing-ship Owners in Austria-Hungary: Ownerships, Inheritance and Dissolution, 8th International Congress of Maritime History: Old and New Uses of the Oceans, Porto, Portugal, 28. 6. – 2.7. 2022.