Monthly Archives: September 2020

Pomorstvo Dalmacije u 19. stoljeću: otok Hvar u tranziciji

My book is finally out. Available at University of Zadar bookstore https://www.unizd.hr/knjizara-citadela/naslovna_pomorstvo dalmacije u 19 stoljecu-1

Leave a comment

Filed under Uncategorized